Гоёлын хүрээ

ПИРАМИД ИНДАСТРИ ХХК

ГОЁЛЫН БАГАНА

Хөөсөнцөрөөр хаалга цонхны хүрээ, багана, хана дээврийн эмжээр зэргийг хүссэн хэлбэрээр зүсэж гүйцэтгэх ба энэхүү зүссэн хөөсөнцөр дээр тусгай бэхжүүлэгч  /HARD COAT/ шүршсэнээр бат бөх удаас эдэлгээтэй болгоно.

Энэхүү хүрээнүүд нь мод чулуу, гипсэн хүрээ эмжээрээс эдийн засгийн хувьд хямд, загвар дизайны өргөн шийдэлтэйгээрээ онцлог юм.

ГОЁЛЫН бАГАНЫН ЗАГВАРУУД

PB – 01

PB – 02

PB – 03

PB – 04

PB – 05

PB – 06

PB – 07

PB – 08

PB – 09

PB – 10

PB – 11

PB – 12

PB – 13

PB – 14

PB – 15

PB – 16

PB – 17

PB – 18

PB – 19

PB – 20

PB – 21

PB – 22

PB – 23

PB – 24

PD – 01

PD – 02

PD – 03

PD – 04

PD – 05

PD – 06

PD – 07

PD – 08

PD – 09

PD – 10

PD – 11

PD – 12

PD – 13

PD – 14

PD – 15

PD – 16

PD – 17

PD – 18

PD – 19

PD – 20

PD – 21

PD – 22

PD – 23

PD – 24