Гоёлын хүрээ

ПИРАМИД ИНДАСТРИ ХХК

ГОЁЛЫН ХҮРЭЭ

Хөөсөнцөрөөр хаалга цонхны хүрээ, багана, хана дээврийн эмжээр зэргийг хүссэн хэлбэрээр зүсэж гүйцэтгэх ба энэхүү зүссэн хөөсөнцөр дээр тусгай бэхжүүлэгч  /HARD COAT/ шүршсэнээр бат бөх удаас эдэлгээтэй болгоно.

Энэхүү хүрээнүүд нь мод чулуу, гипсэн хүрээ эмжээрээс эдийн засгийн хувьд хямд, загвар дизайны өргөн шийдэлтэйгээрээ онцлог юм.

ГОЁЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ЗАГВАРУУД

PX – 01

PX – 02

PX – 03

PX – 04

PX – 05

PX – 06

PX – 07

PX – 08

PX – 09

PX – 10

PX – 11

PX – 12

PX – 13

PX – 14

PX – 15

PX – 16

PX – 17

PX – 18

PX – 19

PX – 20

PX – 21

PX – 22

PX – 23

PX – 24

PX – 25

PX – 26

PX – 27

PX – 28

PX – 29

PX – 30

PX – 31

PX – 32

PX – 33

PX – 34

PX – 35

PX – 36

PX – 37

PX – 38

PX – 39

PX – 40

PX – 41

PX – 42

PW – 01

PW – 02

PW – 03

PW – 04

PW – 05

PW – 06

PW – 07

PW – 08

PW – 09

PW – 10

PW – 11

PW – 12